TJÄNSTER

 

ArbetsrättsJuridik bistår med:

 

  • löpande arbetsrättslig rådgivning
  • anställningsavtal för VD, nyckelpersoner och övrig personal
  • kunskap om flexibla anställningsformer och personliga avtalsvillkor
  • analyser vid omorganisation och företagsförvärv
  • rådgivning och förhandling avseende personalfrågor, uppsägning, kollektivavtal och tvister
  • tolkning av avtal, skadestånds- och försäkringsfrågor
  • utbildning i arbetsrätt
  • upprättande av delägar- och kompanjonavtal

 


 

 

 

 

Advokatfirman Tomas Berggren AB, ArbetsrättsJuridik, Norrnäs Gård, 139 50 Värmdö

Mobil: 0708-762 732 • Kontor: 08-756 77 60 • E-post: tomas.berggren@arbetsrattsjuridik.se • www.arbetsrattsjuridik.se