PUBLIKATIONER

 

Advokat Tomas Berggren, ArbetsrättsJuridik, har under flera år varit medförfattare och redaktör till flera ledarhandböcker inom personalfrågor och arbetsrätt, däribland Personalhandboken, och Praktiskt Ledarskap utgivna av Bonnier Business Publishing.

 

Läs mer om handböckerna på www.bonnierledarskap.se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatfirman Tomas Berggren AB, ArbetsrättsJuridik, Norrnäs Gård, 139 50 Värmdö

Mobil: 0708-762 732 • Kontor: 08-756 77 60 • E-post: tomas.berggren@arbetsrattsjuridik.se • www.arbetsrattsjuridik.se