MEDARBETARE

 

 

   Advokat Tomas Berggren 

 

   Efter tingstjänstgöring vid Södra Roslags

   Tingsrätt arbetade Tomas Berggren med

   försäkringsjuridik och som rådgivare inom

   Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF.

 

   Tomas har mångårig erfarenhet av

   arbetsrättsliga förhandlingar och

   domstolsprocesser samt har varit chefsjurist i arbetsgivarorganisationer och i Svensk Handel. Han har även stor erfarenhet av svensk och internationell arbetsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och processrätt.

 

Tomas är också en erfaren och uppskattad föreläsare som ofta anlitas för chefsutbildningar inom såväl privat som offentlig verksamhet. Under den senaste tiden har han bland annat ansvarat för arbetsrättslig utbildning av ca 1800 chefer inom Stockholms Stad och arbetsrättslig utbildning med tonvikt på praktiska aktuella situationer av ca 800 chefer inom Arbetsförmedlingen.

 

Sedan 1999 har Tomas arbetat inom advokatverksamhet och varit partner i Advokatfirman Nova, 2000-2005, och i 10zing Advokatbyrå, 2006-2009.

 

 

 

Advokatfirman Tomas Berggren AB, ArbetsrättsJuridik, Norrnäs Gård, 139 50 Värmdö

Mobil: 0708-762 732 • Kontor: 08-756 77 60 • E-post: tomas.berggren@arbetsrattsjuridik.se • www.arbetsrattsjuridik.se