OM FÖRETAGET

 

ArbetsrättsJuridik har gedigen och kvalificerad erfarenhet av svensk och internationell arbetsrätt. ArbetsrättsJuridik verkar huvudsakligen som rådgivare åt företag men även åt arbetsgivar- och branschorganisationer samt offentlig verksamhet.

 

ArbetsrättsJuridik ger löpande arbetsrättslig rådgivning, medverkar vid upprättande av anställningskontrakt samt företräder i kollektivavtalsförhandlingar, rättegångar och tvister.

 

Vid förvärv, fusioner och avvecklingar bistår vi med råd i personalfrågor för att medverka till korrekt hantering av personal, fackföreningar och arbetssökande.

 

ArbetsrättsJuridik har även djup kunskap om hur företag skyddar affärshemligheter, kundregister samt utformar konkurrensklausuler.


 

 

 

Advokatfirman Tomas Berggren AB, ArbetsrättsJuridik, Norrnäs Gård, 139 50 Värmdö

Mobil: 0708-762 732 • Kontor: 08-756 77 60 • E-post: tomas.berggren@arbetsrattsjuridik.se • www.arbetsrattsjuridik.se